Phát huy “sức mạnh mềm” của văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới

Thứ Tư, 10/04/2024 | 15:08

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật (VHNT) Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nội dung cụ thể, kế hoạch nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện 50 năm nền VHNT Việt Nam và nói riêng ở Bạc Liêu sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển VHNT trong giai đoạn mới.

Làm rõ đóng góp của VHNT

Vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là chủ đề chính của mọi hoạt động. Nhìn nhận, phân tích rõ những yếu tố này cũng là tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với VHNT. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ, từ đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng và phát triển nền VHNT Việt Nam và của Bạc Liêu trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường với những thành tựu nổi bật cũng là nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh. Bởi sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao chính là góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát khao phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việc tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng được Tỉnh ủy xác định rõ: phải bảo đảm phù hợp, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị và sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; bảo đảm hài hòa giữa các nội dung tổng kết với sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT tuyên truyền kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Văn học - nghệ thuật Bạc Liêu có nhiều sáng tác góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam và ngợi ca tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của Nhân dân. Ảnh: C.T

Phong phú các hoạt động

Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nội dung quan trọng này bằng cách xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, chương trình. Đăng phát thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại, phản ánh đậm nét về nội dung, ý nghĩa, thành tựu của VHNT cũng như vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Quảng bá các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật của nền VHNT Việt Nam và của tỉnh Bạc Liêu trong nửa thế kỷ qua. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ; chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam…

Ngoài ra, sẽ có hàng loạt hoạt động như: Phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” phản ánh được khí thế của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với việc xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa; tổ chức bình chọn các tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 1975 - 2025 có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chặng đường phát triển qua nửa thế kỷ của nền VHNT Việt Nam nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Tổ chức triển lãm, trưng bày ảnh giới thiệu thành tựu 50 năm nền VHNT Việt Nam, sản xuất phim tài liệu về chủ đề “50 năm nền VHNT tỉnh Bạc Liêu sau ngày đất nước thống nhất; tổ chức hội thảo tổng kết về hoạt động VHNT của tỉnh sau ngày đất nước thống nhất đánh giá những thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực VHNT của tỉnh, việc giới thiệu, quảng bá các tác phẩm VHNT đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thực trạng, xu hướng phát triển của văn nghệ sĩ và công chúng của VHNT… 

Một toàn cảnh sắc nét, phong phú, đa dạng của nền VHNT qua nửa thế kỷ sẽ được nhìn lại để cùng nhau hướng đến hành trình tương lai. Để VHNT tiếp tục phát huy vai trò sức mạnh mềm và mỗi văn nghệ sĩ là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, tư tưởng; đem tài năng, tâm huyết thể hiện trách nhiệm với quê hương trong tình hình mới.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.