Xây dựng nông thôn mới

Điền Hải: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến đạt tiêu chí đô thị loại V

Thứ Sáu, 18/09/2020 | 16:58

Có thể nói, việc được chọn là trung tâm hành chính của huyện Đông Hải đã mở ra một giai đoạn mới cho Đảng bộ, Nhân dân xã Điền Hải phát triển không ngừng. Song, đây cũng là trách nhiệm khá nặng nề đối với địa phương khi phải vừa cùng lúc tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2025.

Diêm dân xã Điền Hải thu hoạch muối chất lượng cao.

Sau nhiều năm phấn đấu thực hiện, đến cuối năm 2018, xã Điền Hải đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Phát huy thành tích này, Đảng bộ xã Điền Hải tiếp tục đặt ra mục tiêu mới, đó là nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đồng thời, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 03 của Huyện ủy Đông Hải về xây dựng xã Điền Hải đạt tiêu chí đô thị loại V. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng đã đề ra, Đảng ủy xã xác định phải tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng. Đồng thời, khơi dậy truyền thống đoàn kết và huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Theo đó, xác định lộ trình phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Điền Hải đạt tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 105 của UBND tỉnh và đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đô thị loại V vào năm 2025.

Song song đó, Điền Hải cũng sẽ tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên phải quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng NTM, nhất là các văn bản liên quan đến tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị loại V gắn với làm tốt công tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thi công lưới điện ở xã Điền Hải góp phần xây dựng NTM và phát triển đô thị. Ảnh: K.T

Đặc biệt, huyện Đông Hải phát động thực hiện tốt phong trào thi đua Chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và thực hiện đô thị văn minh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Bên cạnh đó, xã Điền Hải cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao như: nuôi tôm công nghệ cao, nuôi Artemia, sản xuất muối trải bạt… Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để mọi thành phần kinh tế đầu tư dưới hình thức: liên doanh, liên kết, đóng góp cổ phần đầu tư trực tiếp, mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ... nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước hình thành nếp sống đô thị cho người dân trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp và tập trung xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất theo đúng quy định.

Trong chỉ đạo, Đảng ủy xã Điền Hải luôn bám sát quy hoạch, đề án, kế hoạch, có dự báo những thuận lợi, khó khăn, kịp thời điều chỉnh bổ sung, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc, biết chọn thời cơ, thời điểm thích hợp... Qua đó, phát huy lợi thế là trung tâm hành chính của huyện và đưa địa phương phát triển, tăng trưởng nhanh.

Nguyễn Hoàng Gia - Bí thư Đảng ủy xã Điền Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.