Xây dựng nông thôn mới

Huyện Đông Hải: Thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 09/08/2019 | 15:28

Qua 10 năm tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (XDNTM), đến nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đã gặt hái được nhiều thành công, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp - nông thôn và từng bước xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội...

Thi công lưới điện phục vụ sinh hoạt ở huyện Đông Hải.

LÀM ĐẾN ĐÂU CHẮC ĐẾN ĐÓ

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM vào năm 2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đông Hải đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, gắn với phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Trong quá trình triển khai, Đảng bộ huyện Đông Hải xác định việc thực hiện đạt các tiêu chí không chỉ để được công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM mà chất lượng các tiêu chí đó phải góp phần giải quyết có hiệu quả các khó khăn do thực tiễn đặt ra. Đồng thời, việc thực hiện các tiêu chí phải mang tính bền vững và phục vụ tốt nhu cầu phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn.

Từ quan điểm chỉ đạo này, các tiêu chí được triển khai thực hiện xếp theo thứ tự ưu tiên và làm đến đâu thì chắc đến đó. Nhờ vậy, việc thực hiện các tiêu chí đã phát huy hiệu quả và tạo tiền đề hướng đến giữ vững, nâng cao các tiêu chí trong tương lai. Một trong những tiêu chí quan trọng được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt là xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, Đông Hải đã đầu tư xây dựng được 1.004 hạng mục công trình cầu, đường giao thông nông thôn,  đặc biệt là bê-tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường ấp liền ấp. Kết quả, đã hoàn thiện 697 hạng mục công trình giao thông nông thôn, đường ngõ xóm có chiều dài 155,9km, với tổng mức đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng. Hay trong thực hiện tiêu chí về phát triển lưới điện, với việc triển khai xây dựng 90 tuyến điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và xây dựng 43 tuyến đường điện thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu cùng 3 công trình điện phục vụ nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh; xây dựng đường dây và trạm biến áp 110/22KV Đông Hải - Đầm Dơi; nâng cấp, cải tạo 18 công trình điện phục vụ nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh với tổng nguồn vốn thực hiện các công trình là 232,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 33.350 hộ sử dụng lưới điện (chiếm 99%); trong đó, hộ sử dụng điện kế chính là 31.920 hộ, chiếm tỷ lệ 94,75% so với tổng số hộ trong toàn huyện…

Ngoài ra, Đông Hải còn tập trung thực hiện tốt các tiêu chí về quy hoạch, nâng cao thu nhập, đào tạo nghề, giảm nghèo, y tế và giáo dục… Đến nay huyện có 2/10 xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM gồm: Định Thành (đã được công nhận năm 2017), Điền Hải (được công nhận năm 2018). Dự kiến đến cuối năm 2019, trên địa bàn huyện sẽ phấn đấu xây dựng thêm 2 xã là Long Điền Đông và Long Điền Đông A cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Xây dựng lộ giao thông ấp liền ấp ở huyện Đông Hải. Ảnh: L.D

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, huyện Đông Hải đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đó là trong quá trình thực hiện, nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quan tâm, tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì ở đó kết quả XDNTM đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, XDNTM phải được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, mà chủ thể là phát huy vai trò của nhân dân. Vì vậy, để phát huy tính tích cực của chủ thể thì một trong những giải pháp quan trọng là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện công khai, dân chủ tất cả các công việc có liên quan đến chương trình XDNTM để mọi người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện. XDNTM là cả một quá trình lâu dài, do đó cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ ấp, đảm bảo đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện tốt chương trình ở các địa phương và từng địa bàn dân cư…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua XDNTM, từ nay đến năm 2020, huyện Đông Hải sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM để làm nền tảng tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020 có 5/10 xã đạt chuẩn NTM, đạt 50%, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã; các xã còn lại thực hiện đúng theo lộ trình.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng chất hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện… đảm bảo đồng bộ liên xã, kết nối toàn huyện.  Tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thiện các công trình xây dựng trường học, tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy và học; cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất về y tế, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất văn hóa để tạo điều kiện cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ nhu cầu của người dân. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; ưu tiên giải quyết các vấn đề quan trọng, bức xúc trong sản xuất giống và phòng chống dịch bệnh, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm, nhất là lĩnh vực khai thác đánh bắt, sản xuất nuôi trồng thủy sản. Tập trung đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn, chú trọng công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của huyện…

Ngọc Giàu

(Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.