Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng mô hình Khu dân cư đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Sáu, 28/12/2018 | 16:52

(BL-KK) Tính đến nay, huyện Hồng Dân đã có 33 khu dân cư xây dựng được quy ước, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu thực hiện mô hình “Khu dân cư đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đây là mô hình khu dân có sự đoàn kết trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình theo định hướng  phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững. Đoàn kết thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và phong trào “Gia đình, dòng họ hiếu học -  xã hội học tập”. Là cách để huyện vận động người dân chung sức xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng huyện Hồng Dân “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.