Xuân Canh Tý 2020

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Năm, 30/01/2020 | 16:40

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Ðặc biệt là chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình - Hồ Thanh Thủy (giữa) trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm “Nghị quyết phải thật sự đi vào cuộc sống và phải gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình đã xây dựng và cụ thể hóa chương trình hành động toàn khóa, phân công, giao việc cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo từng địa phương của huyện trong tổ chức thực hiện. Đồng thời định hướng cho cấp ủy thực hiện đổi mới việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc thực hiện việc chủ trì, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết, chú trọng giải quyết các vấn đề nghị quyết yêu cầu cũng như những hạn chế, nhận thức khác nhau, hướng đến từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên, công chức phát huy được vai trò, trách nhiệm, chủ động tổ chức, thực hiện hiệu quả từng phần việc, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống, công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện đã và đang được huyện đặc biệt quan tâm.

Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Hòa Bình xác định trong năm 2019 và năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tập trung xây dựng và duy trì nền nếp, quy chế làm việc. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những mặt còn hạn chế, tồn tại ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Giao trách nhiệm rõ cho người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình - Hồ Thanh Thủy tặng quà tết cho gia đình chính sách. Ảnh: X.T

Cùng với đó, công tác quản lý cán bộ được xem là bước chuyển mới ở huyện trong năm 2019. Với phương châm: Rõ người, rõ việc để đánh giá đúng chất lượng, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm cơ sở để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng cơ quan, đơn vị. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện công tác lựa chọn, bố trí, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, lưu ý đến những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, thật sự gần dân, hiểu dân; cán bộ nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, có đạo đức, tác phong trong tiếp xúc, ứng xử, tiền phong gương mẫu; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đề cao và cương quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để cấp dưới mắc sai phạm; thay thế cán bộ làm việc yếu, phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Từ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hòa Bình đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2019, có 25 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Thời gian tới, huyện tiếp tục xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề quan trọng, đột phá để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tăng cường nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự phát triển cơ bản và bền vững; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồ Thanh Thủy

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.