Xuân Kỷ Hợi 2019

Học và làm theo Bác: Vì dân phục vụ

Thứ Ba, 29/01/2019 | 11:46

Những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hòa Bình thời gian qua đã thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Mặc dù còn những mặt hạn chế cần tiếp tục khắc phục, nhưng những việc làm được đã góp phần hình thành ý thức làm việc, cống hiến, vì dân phục vụ của từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang và lãnh đạo huyện Hòa Bình tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hòa Bình. Ảnh: P.T.C

Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

Những năm qua, đặc biệt là năm 2018, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ huyện Hòa Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó trở thành sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn xã hội, làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, tư duy của cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành từ huyện đến cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền huyện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm cán bộ từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến rõ nét; thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, các công việc liên quan đến người dân được giải quyết kịp thời, đúng luật...

Hiện nay, 100% đồng chí cấp ủy từ huyện đến cơ sở, người đứng đầu địa phương, cơ quan, ban ngành huyện đã xây dựng kế hoạch cá nhân. Các bản kế hoạch cá nhân đều lượng hóa nội dung công việc theo thời gian cụ thể, nhiệm vụ rõ ràng. Qua đó làm căn cứ để tự đánh giá và đánh giá cán bộ, đồng thời công khai trong đơn vị để cán bộ, đảng viên giám sát.

Lãnh đạo Huyện ủy Hòa Bình biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: X.T

Những chuyển biến tích cực

Năm 2018, Huyện ủy Hòa Bình đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở từng chi bộ. Hầu hết chi bộ đã đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của các bí thư chi bộ, mở rộng dân chủ, duy trì chặt chẽ chế độ tự phê bình và phê bình. Bí thư, phó bí thư chi bộ nhất thiết phải duy trì công tác tự phê bình và phê bình.

Cùng với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các chi bộ và từng đảng viên phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện, trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động; đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và điều quan trọng là các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đã dần hình thành và xây dựng được ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Huy Dũng

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.