Cải cách hành chính

  • Cải cách hành chính năm 2013: Hướng đến nền hành chính vì dân phục vụ
  • 17:21 19/04/2013
  • Hướng đến một nền hành chính vì dân phục vụ, năm 2013 được xem là năm tiếp tục dốc sức cho công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình, CCHC kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  • Công tác cải cách hành chính Một năm nhìn lại
  • 19:48 21/01/2013
  • Năm 2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và mang lại hiệu quả bước đầu.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.