Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Bạc Liêu: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học

Thứ Tư, 06/06/2018 | 16:26 G6T+7

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh đã tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn.

Trao giải cho các tác giả trong cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật lần VI (2016 - 2017). Ảnh: Y.N

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, hệ thống tổ chức Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh ngày càng được mở rộng. Đầu nhiệm kỳ có 18 Hội thành viên (kể cả tổ chức liên kết) với trên 5.500 hội viên, đến nay đã tăng lên 23 Hội thành viên và tổ chức liên kết, gồm hơn 7.000 hội viên.

Với vai trò của mình, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh thường xuyên thực hiện nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên, tổ chức các hoạt động thi đua - khen thưởng; thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học, hướng dẫn xây dựng giải pháp sáng tạo kỹ thuật, phương pháp viết tin, bài cho bản tin Trí thức Bạc Liêu; mời tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia Hội đồng khoa học, Hội đồng phản biện để đóng góp, phản biện các đề tài khoa học, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Qua đó hình thành được lực lượng trí thức tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, sẵn sàng đóng góp trí tuệ của mình khi tỉnh hoặc Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh có yêu cầu.

Qua 5 năm, Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội (do Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh thành lập) đã tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội 15 dự án. Trong đó giám định 1 dự án, phản biện 14 dự án (1 dự án y tế, 2 dự án môi trường, 2 dự án du lịch, 4 dự án nông nghiệp, nông thôn, 1 dự án quản lý, 3 dự án giáo dục và 1 dự án chuyên ngành Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh).

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng năm, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đều làm đầu mối chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở do các Hội thành viên, tổ chức liên kết và trí thức trong tỉnh đăng ký. Đến nay, có 8 đề tài cấp cơ sở tiêu biểu do Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh chủ trì được nghiệm thu đạt loại khá, giỏi trở lên. Bên cạnh đó, bản tin Trí thức Bạc Liêu và Cổng thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh được xem là diễn đàn khoa học đáng tin cậy để trí thức của tỉnh tham gia viết tin, bài giới thiệu, phổ biến kiến thức, phát huy tiềm năng, trí tuệ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh còn tạo được điểm nhấn quan trọng thông qua việc tổ chức các phong trào sáng tạo kỹ thuật. Phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh được thực hiện dưới hai hoạt động chính là hội thi Sáng tạo kỹ thuật dành cho người lớn và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tổ chức đến nay là lần thứ 7, có 259 giải pháp tham gia với 102 giải thưởng, trong đó có 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 26 giải Ba, 55 giải Khuyến khích. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh bắt đầu từ năm 2014, đến nay được tổ chức đến lần thứ 3, có 130 giải pháp tham gia với 40 giải pháp đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 11 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Cuộc thi đã đoạt được 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích toàn quốc. Nhiều mô hình, giải pháp dự thi có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Cuộc thi đã gắn kết hoạt động xã hội hóa, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ, tài trợ về vật chất, tài chính và tinh thần.

Ông Lâm Thành Đắc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, cho biết: “Những kết quả nổi bật của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh trong nhiệm kỳ qua có thể kể đến là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức thành công các hội thi về sáng tạo KH-KT. Thông qua đó đã tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

T.A

------------------------------------------

Một số mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Phấn đấu đến năm 2023, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh trong hệ thống tổ chức Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, xây dựng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

- Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh tiếp tục là thành viên tích cực của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, vị trí là cơ quan trí vận, tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ; tăng cường trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ của tỉnh; tăng cường mối quan hệ giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, điều hòa phối hợp tốt vai trò hoạt động của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh và tổ chức thành viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ phù hợp, mới nhất, tốt nhất vào sản xuất và đời sống trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức tốt phong trào sáng tạo kỹ thuật trong quần chúng nhân dân qua hội thi Sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tôn vinh cá nhân và tập thể các nhà khoa học tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học - công nghệ.

- Kịp thời đề xuất, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình, dự án phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.