Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Thứ Hai, 17/07/2017 | 16:11 G7T+7

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ. Đồng thời bám sát chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010; chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân.

Hội LHPN tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: T.D.C

Hầu hết các cấp ủy đều xây dựng chương trình hoặc kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hình thức tuyên truyền luôn đa dạng, có kết hợp lồng ghép nhiều nội dung. Đơn cử như khi triển khai Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình thì kết hợp nhiều biện pháp như: tổ chức hội nghị cán bộ; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới; truyền thông trực tiếp chính sách, pháp luật có liên quan; mở chuyên mục, đăng tin, bài, hình ảnh, phóng sự trên báo, tạp chí, bản tin nội bộ, phát trên đài phát thanh - truyền hình. Hoặc thông qua các lễ hội, diễn đàn, câu lạc bộ… chuyển tải nội dung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh cũng chủ động phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên phối hợp với các ngành kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, lên án những tư tưởng coi thường phụ nữ, những hành vi đối xử không chuẩn mực, bạo lực gia đình, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Công tác phát triển đảng viên mới là nữ cũng được các cấp ủy quan tâm, đối tượng phát triển chủ yếu tập trung trong lực lượng đoàn viên - thanh niên, các tổ chức Hội, giáo viên, công chức, công nhân, lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có 7.137 đảng viên là nữ, chiếm 29,28% trong tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là tổ chức bộ máy của Hội LHPN các cấp được củng cố, kiện toàn. Cán bộ phụ nữ các cấp đã có nhiều tiến bộ về trình độ, năng lực chuyên môn; đa số hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh cũng đã ý thức được vai trò quan trọng của mình đối với gia đình và xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, phụ nữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội. Đối với gia đình, phụ nữ giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đối với xã hội, phụ nữ là lực lượng chiếm hơn 50% dân số và sẽ là nguồn nhân lực to lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11, thiết nghĩ, chúng ta cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như: chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp về công tác phụ nữ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn kết với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí những cán bộ nữ có trình độ năng lực, đạo đức phẩm chất tốt, có uy tín vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp; điều chỉnh và bổ sung kịp thời các chính sách để khuyến khích, đãi ngộ và thu hút đội ngũ cán bộ trẻ và sinh viên nữ có trình độ khoa học - kỹ thuật, sau đại học về công tác…

Trần Doãn Cầm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.