Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của HĐND tỉnh

Thứ Tư, 05/12/2018 | 15:16 G12T+7

Năm 2018, HĐND tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt hai chức năng, đó là quyết định và giám sát. HĐND các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy bằng việc ban hành các nghị quyết tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đồng thời tổ chức giám sát quá trình thực hiện.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện giám sát về du lịch tại Khu di tích Đồng Nọc Nạng (TX. Giá Rai).

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TẠI KỲ HỌP

Trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường), thông qua 44 nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực và làm công tác nhân sự theo quy định. Việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Có thể thấy, các kỳ họp ngày càng đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ, dành nhiều thời gian hơn cho đại biểu thảo luận, quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết HĐND tỉnh được ban hành đều phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Những nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020; quy định mức đóng góp, chế độ, miễn giảm và hỗ trợ học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 17 của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh về tăng GRDP của tỉnh lên mức 7 - 7,5%... 

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND và các cơ quan liên quan quan tâm thực hiện, nhất là công tác thẩm tra tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu làm căn cứ trong việc thảo luận và quyết định; chương trình kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phân bổ thời gian hợp lý dành cho các nội dung, không khí chất vấn dân chủ, cởi mở, đã động viên được các đại biểu mạnh dạn tranh luận làm sáng tỏ thêm vấn đề chất vấn; sau mỗi nội dung chất vấn, chủ tọa kỳ họp có ý kiến kết luận từng yấn đề cụ thể. Kỳ họp thứ 5 và thứ 7 vừa qua có 13 đại biểu chất vấn với nhiều nội dung thiết thực, liên quan đến đời sống dân sinh. Nhìn chung, không khí chất vấn sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục; các ý kiến trả lời khá rõ ràng, có trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và hướng thực hiện sắp tới, được HĐND và cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: T.T

 

SÂU SÁT TRONG GIÁM SÁT

Việc tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng; các chuyên đề giám sát được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Trong năm 2018, Thường trực HĐND chủ trì tổ chức giám sát 2 chuyên đề của HĐND tỉnh, 2 chuyên đề giám sát của Thường trực; các ban của HĐND tỉnh giám sát 9 chuyên đề. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban của HĐND khảo sát 2 cuộc nắm thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc chính đáng của cử tri và phục vụ việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 9. Một hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm vừa là một giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, vừa như là một hoạt động tự kiểm tra “tái giám sát chính mình” với chuyên đề: giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017. Qua tái giám sát, HĐND kiểm chứng được 38 kiến nghị của các đoàn giám sát trước đây đã được thực hiện, 7 kiến nghị đang được triển khai. Trong tái giám sát việc thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND qua 4 kỳ họp thì chỉ có 6 ý kiến chất vấn cơ bản giải quyết xong, còn lại 24 ý kiến tiếp tục triển khai thực hiện. Sự cải tiến, đổi mới dễ dàng nhận thấy là các cuộc giám sát, khảo sát không còn “nặng” bởi các cuộc làm việc trên “bàn giấy” với các ngành và huyện mà đã tăng cường tiếp cận đối tượng thụ hưởng nhiều hơn, gắn với tổ chức lấy phiếu khảo sát, tham khảo ý kiến ở phạm vi rộng hơn, sâu hơn. Trong nhiều cuộc giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã thẳng thắn, không né tránh đối với các cấp, các ngành, đơn vị còn có thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, trong năm đã tổ chức tiếp xúc tại 49 điểm, có gần 3.000 cử tri tham dự, với 115 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên nhắc nhở đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cử tri; tại các cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu HĐND và các cơ quan chức năng giải thích, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, giúp cử tri hiểu rõ, hài lòng, có niềm tin hơn đối với đại biểu và cùng chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh, nhất là lĩnh vực đầu tư hạ tầng - kỹ thuật khu vực nông thôn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 HĐND tỉnh sẽ cải tiến công tác tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết HĐND, chất lượng thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Hướng dẫn các tổ đại biểu giám sát các nội dung bức xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn…

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.