Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Tích cực học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 08/05/2019 | 16:42

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, TP. Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thi đua học tập, làm theo với nhiều mô hình và cách làm hay...

Từ xây dựng kế hoạch…

Để thực hiện tốt các chỉ thị này, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đều ban hành, triển khai kế hoạch đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy và cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên. Tùy theo nhiệm vụ chính trị cụ thể đặt ra, các cơ quan, đơn vị sẽ có kế hoạch năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, lựa chọn các vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết và hoàn thành gắn với nhiệm vụ của ngành.

Điển hình như Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã chọn công tác giảm nghèo trong hội viên là một trong những công trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Gắn với đó là xây dựng các mô hình như: Hũ gạo tình thương, Mái ấm tình thương, Heo đất tiết kiệm, Hùn vốn không lãi... Hiệu quả mang lại của các mô hình đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương và hướng đến xây dựng thành công mô hình không còn hội viên phụ nữ nghèo.

Lãnh đạo Hội LHPN TP. Bạc Liêu trao biểu trưng tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: L.D

Đối với kế hoạch toàn khóa, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở kế hoạch toàn khóa, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác” cho từng năm; xác định nội dung, phương thức học tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo Bác, đảm bảo tính gương mẫu, tiêu biểu, đi đầu ở nơi công tác, nơi cư trú, tích cực thực hiện trách nhiệm để cấp dưới và đảng viên noi theo. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, có bản đăng ký cụ thể nội dung học tập và làm theo Bác sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

…Đến thực tiễn công việc

Thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ đều duy trì tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác mỗi tháng ít nhất một lần gắn với kiểm điểm kết quả công tác trong tháng, có nhận xét, đánh giá việc học tập. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các chuyên đề từng năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng những bài nói, bài viết, tác phẩm, những lời dạy của Bác, phim tư liệu, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; quy định những điều đảng viên không được làm…

Nhìn chung, việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với từng chuyên đề hàng năm của TP. Bạc Liêu đã dần đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức, lối sống, tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ đã trưởng thành hơn qua công tác thực tiễn ở cơ sở. Trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố, Đảng bộ và chính quyền luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của nhân dân thông qua những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban ngành thành phố tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ cần tập trung như: Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết gắn với việc đăng ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Ngọc Thảo

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.