Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017

Thứ Tư, 09/08/2017 | 15:53 G8T+7

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác, quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước thông qua 6 nội dung: Tham gia của người dân ở cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở trải nghiệm và cảm nhận của người dân.

Các đại biểu dự lễ công bố chỉ số PAPI năm 2016. Ảnh: B.T

Qua các dữ liệu được công bố và báo cáo kết quả khảo sát thực tế của đoàn cán bộ nghiên cứu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại tỉnh Bạc Liêu cho thấy, trong 5 năm (2011 - 2015), kết quả chỉ số PAPI của tỉnh có mức độ cải thiện thấp, không đồng đều ở các nội dung và chưa bền vững (năm 2012 xếp hạng thứ 55/63; năm 2013 xếp hạng thứ 42/63, năm 2014 xếp hạng thứ 38/63; năm 2015 xếp hạng thứ 38/63), nằm trong nhóm 3 trung bình thấp. Riêng năm 2016 xếp hạng thứ 60/63 với điểm số 33,33/60 (thấp hơn năm 2015 là 1,64 điểm), nằm trong nhóm 4 - thuộc nhóm thấp nhất.

Để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Tổ công tác PAPI ban hành kế hoạch nhằm cải thiện tình hình. Theo đó, cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo hàng năm đúng theo quy định hiện hành. Kịp thời công khai các thông tin, danh sách hộ nghèo để thụ hưởng các chế độ, chính sách đúng theo quy định. Xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không đúng các quy định về chính sách cho hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch thu, chi ngân sách cấp xã. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công. Công khai toàn bộ chính sách quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất để làm công trình công cộng hoặc giao cho nhà đầu tư, điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tất cả các hồ sơ, danh mục công khai phải được bảo quản trong khung, niêm yết tại trụ sở khóm, ấp để tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, để giúp cho người dân hiểu đúng về quyền và trách nhiệm trong việc khiếu kiện theo quy định pháp luật. Mở rộng các hình thức công khai như thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố, thông qua các cuộc họp dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Tăng cường trách nhiệm giải trình với người dân bằng cách nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân, thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định để kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân.

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc rà soát và tìm biện pháp tăng cường hiệu quả các cơ chế, đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân.

HỒNG TƯƠI

(Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.