Chủ trương mới - Chính sách mới

  • Cho thôi việc viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ
  • 17:16 31/01/2018
  • Nghị quyết 08/NQ-CP vừa ban hành quy định việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm tiếp tục quy định, sẽ đưa ra khỏi đội ngũ những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều 29 Luật Viên chức.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.