Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hòa Bình: Tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở

Thứ Năm, 22/06/2017 | 09:02 G6T+7

Đến nay, Huyện ủy Hòa Bình đã lãnh đạo các đảng ủy cơ sở tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đến ngày 20/6, toàn huyện đã có 168/168 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, thị trấn và đảng ủy ngành huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 - 2020. Ảnh: X.T

Để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-HU ngày 29/3/2017 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội ở tất cả các chi bộ trong huyện đều được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Quy định số 29/QĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Công văn số 634/CV-BTCTU ngày 20/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm ở Chi bộ ấp Kế Phòng (trực thuộc Đảng ủy xã Vĩnh Bình) và Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trực thuộc Đảng ủy cơ quan Đảng) vào cuối tháng 4/2017, Huyện ủy Hòa Bình đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đảng bộ cơ sở làm tốt khâu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt đại hội. Đặc biệt là chú trọng khâu nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, nhân sự, phương pháp tổ chức đại hội, phải tuyệt đối coi trọng chất lượng, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng.

Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; không phô trương hình thức, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian đại hội; phát huy đoàn kết, dân chủ, trí tuệ của tập thể, cá nhân; đảm bảo công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, đại hội ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của huyện đều diễn ra trong không khí phấn khởi, đúng thời gian, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Để đạt được kết quả này, khâu chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của huyện được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Cụ thể, về công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị và các văn bản chỉ đạo đều được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Các đảng ủy cơ sở căn cứ theo đó để chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng văn kiện sát với đặc điểm riêng của từng chi bộ. Trong công tác nhân sự, các chi bộ phải lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất. Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng và yêu cầu về cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, có tính kế thừa và phát triển. Từ đó đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.