Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường

Thứ Tư, 13/06/2018 | 16:27 G6T+7

Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại, người yêu cầu bồi thường, người giải quyết bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2017. Ảnh: K.P

Theo đó, người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại. Theo quy định, mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại được tính vào tiền lương của người thi hành công vụ là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc theo quy định pháp luật tại thời điểm có quyết định hoàn trả. Trường hợp tại thời điểm có quyết định hoàn trả, người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước thì việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được xác định như sau: Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó. Nếu số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 - 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là từ 40 đến dưới 50 tháng lương của người đó.

Mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại, trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức hoàn trả là 5 tháng lương của người đó. Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường dưới 10 tháng lương thì theo từng mức sẽ bồi thường từ 3 - 4 tháng lương, hoặc bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Việc xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại. Xác định mức hoàn trả của một người thi hành công vụ trên toàn bộ số tiền Nhà nước đã bồi thường tương ứng với mức độ lỗi theo quy định của luật. Tính tổng mức hoàn trả của những người thi hành công vụ gây thiệt hại trên cơ sở kết quả xác định mức hoàn trả của một người. Tính tỷ lệ phần trăm mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại so với tổng mức hoàn trả của những người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại được xác định bằng số tiền Nhà nước đã bồi thường nhân với tỷ lệ phần trăm mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

XUÂN KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.