Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Sáu, 20/07/2018 | 15:07

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 3.600 đảng viên. Thời gian qua, cùng với phát triển đảng viên mới, công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên cũng được Đảng ủy khối và các cấp ủy, chi ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Chính Quán - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác quản lý cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Đảng ủy khối và các cấp ủy, chi ủy trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, học tập các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời nắm vững và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến của tình hình trong nước, khu vực, thế giới và của tỉnh. Qua đó góp phần ngăn chặn tiêu cực và ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giáo dục cho từng đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác, tự rèn luyện, tự quản lý bản thân để luôn giữ gìn tư cách đảng viên.   

Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được Đảng ủy khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa, ngặn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên. Đặc biệt, công tác quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên đã được các đảng ủy, chi ủy ngày càng chú trọng. Đến nay, hầu hết các cấp ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy khối đều đã xây dựng được quy chế phối hợp với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các phòng ban chuyên môn trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: X.T

Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy khối đã kết nạp mới 87 đảng viên, vượt 48% so với kế hoạch. Năm 2017, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; hoan thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15% và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trên 2%.

Để công tác quản lý đảng viên đạt hiệu quả, Đảng ủy khối tiếp tục thực hiện những giải pháp cụ thể như: Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, quan hệ xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chi ủy nơi công tác, nơi cư trú trong quản lý đảng viên, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò của cấp ủy, chi ủy cơ sở và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo phân cấp; nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề.

Đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.