Ngành Tuyên giáo Bạc Liêu: Luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân

Thứ Sáu, 31/07/2020 | 15:47

Tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực tuyên truyền…; ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, công tác Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới đạt nhiều thành tựu ý nghĩa.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác tuyên giáo. Ảnh: H.T

CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁNG TỰ HÀO

Họp mặt 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức, đã ôn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, đáng tự hào của ngành. Ngay từ khi mới thành lập Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”, đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ: “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đánh giá cao sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa và Ban Khoa giáo thành Ban Tuyên giáo Trung ương thì Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đó thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo.

… NỐI TIẾP HÀNH TRÌNH BẰNG TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẢNG, VỚI DÂN

Là những người đứng ở tuyến đầu công tác văn hóa - tư tưởng, công tác tuyên huấn của tỉnh từ thời kỳ chống Pháp - Mỹ cứu nước, ký ức về những năm tháng đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng quân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí các thế hệ cha anh đi trước. Chính vì tự hào với truyền thống vẻ vang 90 năm qua, và mong muốn ghi nhận lại những đóng góp cụ thể của ngành Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu nói riêng mà tâm nguyện lớn nhất của chú Nguyễn Trung Kiên (một cán bộ lão thành cách mạng) là tỉnh phải nhanh chóng xuất bản sách Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu. Khi nhận diện thực trạng và những khó khăn trong thời đại “chìm ngập trong thông tin nhiều luồng, đa chiều, lợi, hại đều có”, đồng chí Nguyễn Khuê (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu) cho rằng công tác tuyên giáo hiện nay không hề dễ dàng, đây chính là thử thách hàng đầu của những người làm công tác tuyên giáo. Phải làm sao để việc định hướng dư luận đúng đắn trở thành dòng chủ lưu trong đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của người dân. Để ghi tiếp trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, để công tác này thật sự hiệu quả, tiếng nói của tuyên giáo thấm đến dân, thay đổi nhận thức của mọi người thì nói phải đi đôi với làm, không chỉ vận động, tuyên truyền bằng kiến thức, nhiệt tình mà còn bằng nhân cách, đạo đức, lối sống, sinh hoạt của người làm công tác tuyên giáo…

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, cụ thể là trong bối cảnh 5 năm trở lại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành rất nhiều chủ trương, nghị quyết với quyết tâm “tăng tốc”, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra là “đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của khu vực”, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo cũng theo đó quan trọng hơn. Đồng chí Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xác định: “Chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy càng nhiều, càng quan trọng thì công việc tham mưu của các cấp, ngành chức năng - trong đó có ngành Tuyên giáo - cũng theo đó mà nhân lên, áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo luôn nhận thức được vai trò quan trọng, ý thức trách nhiệm của mình, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh…”. Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những nhiệm vụ chính trị thường trực đó là: Tiếp tục góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện đường lối đổi mới đất nước; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; đặc biệt trước mắt là những phần việc đắc lực phục vụ cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 90 năm, tự hào với những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, nối tiếp tâm huyết, cống hiến của những thế hệ đi trước, những người đứng ở tuyến đầu công tác tư tưởng - văn hóa đang ra sức phấn đấu nâng cao nghiệp vụ đi đôi với trau dồi về phẩm chất, đạo đức cách mạng, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CẨM THÚY

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tựu, đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo cũng như tri ân tâm huyết của các chú, các anh nguyên là lãnh đạo ngành qua các thời kỳ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu một số nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới để công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao, cụ thể là: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đại hội, ngành Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt nghiêm túc, có chất lượng các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phù hợp từng đối tượng, thiết thực và có hiệu quả. Các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền đậm nét về những thành tựu của đất nước và của tỉnh trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ qua...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.