BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TỈNH BẠC LIÊU

Thứ Năm, 13/05/2021 | 09:09

Đơn vị bầu cử Số 1:

Gồm thành phố Bạc Liêu và các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Đơn vị bầu cử Số 2:

Gồm thị xã Giá Rai và các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người

 

Viết bình luận mới