Xuân Kỷ Hợi 2019

TẠO ĐỘNG LỰC VÀ SINH KHÍ MỚI ĐỂ BẠC LIÊU TĂNG TỐC - PHÁT TRIỂN

Thứ Năm, 17/01/2019 | 09:58

(Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu Xuân Kỷ Hợi 2019)

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

LTS: Chỉ hơn một năm đảm nhận trọng trách người đứng đầu tỉnh Bạc Liêu, nhưng Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng cán bộ và nhân dân tỉnh nhà với phong cách lãnh đạo đầy nhiệt tâm, sáng tạo: Khơi gợi tinh thần khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nói đi đôi với làm; nghị quyết đến đâu tổ chức thực hiện ngay đến đó... nhằm đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước.

Cuối năm, mặc dù rất bề bộn với công việc nhưng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vẫn dành riêng cho Báo Bạc Liêu cuộc phỏng vấn. Dưới đây là nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

​Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương. Ảnh: P.T.C

PV: Bạc Liêu kết thúc năm 2018 với một tâm thế mới, sinh khí mới. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đã đạt và vượt, dù mới trải qua nửa nhiệm kỳ. Nguyên nhân nào đã tạo ra những thành tựu đáng trân trọng đó, thưa đồng chí Bí thư?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: Năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đã cơ bản đạt và vượt trên hầu hết các lĩnh vực (đạt 19/20 chỉ tiêu); tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,36%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ; cùng với kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án tăng lên; các dự án động lực, một số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được triển khai đẩy nhanh tiến độ; chỉ số PAPI được cải thiện. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 đều đạt kết quả tích cực, trong 22 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra có 17 chỉ tiêu đạt và vượt theo tiến độ, 5 chỉ tiêu gần đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, môi trường đầu tư khá sôi động; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, các ngành, các cấp có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tiếp và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân có sự chuyển biến tích cực, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao. Đặc biệt là qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, đó là: nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí; phát triển du lịch; phát triển thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và khâu đột phá là công tác cán bộ và tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Có được kết quả nổi bật trên do nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả là: Chúng ta được kế thừa những thành quả của nhiều năm trước, đồng thời xác định rõ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, cũng như xu thế phát triển chung của đất nước; một số lĩnh vực đã được chỉ đạo có hiệu quả tạo ra bước đột phá trong phát triển. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, lựa chọn thứ tự ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giữ vững nguyên tắc, nói đi đôi với làm, nghị quyết đến đâu tổ chức thực hiện ngay đến đó. Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự quan tâm, giúp đỡ sát sao và có hiệu quả của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, các tổ chức, tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc được xã hội quan tâm. Sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khát vọng phát triển và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Năm 2018, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng mừng là trên hầu hết các lĩnh vực đều để lại những dấu ấn tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Đây thật sự là động lực rất quan trọng, tạo tiền đề và sinh khí mới để Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

PV: Trong bất kỳ hội nghị nào, đồng chí cũng khơi gợi tinh thần khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tinh thần đó đã được chuyển hóa, lan tỏa như thế nào, xin đồng chí Bí thư cho một nhận xét trong thực tại và tương lai?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: Đúng là như vậy, khát vọng vươn lên là một động lực rất quan trọng để phát triển. Chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự phát triển của tỉnh nhà thì mới đi xa, tiến nhanh và phát triển bền vững được. Có thể thấy lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển không bao giờ thiếu trong mỗi người dân Bạc Liêu - vùng đất địa linh, nhân kiệt, có truyền thống cách mạng kiên cường, có lịch sử văn hóa và con người với nhiều truyền thống tốt đẹp, nhưng có thể vì một lý do nào đó mà có lúc ở mỗi cá nhân chưa được phát huy đầy đủ. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Bạc Liêu phát huy truyền thống và khát vọng phát triển để xây dựng quê hương giàu mạnh. Thời gian qua, các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông đã tích cực tuyên truyền tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tỉnh đã tạo nên một động lực mới, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới khát vọng phát triển sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

PV: Là người nhận trọng trách trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy chưa lâu, đồng chí cảm nhận thế nào qua hơn một năm chèo lái “con thuyền Bạc Liêu” trong giai đoạn tăng tốc. Có điều gì làm đồng chí còn băn khoăn, trăn trở?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy vào cuối năm 2017, tôi đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu, nắm tình hình mọi mặt của tỉnh, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bám sát cơ sở, từ những bài học kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, kết quả những năm qua để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Tôi luôn suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xác định được những chủ trương đúng, khâu đột phá phù hợp thực tiễn, khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển đi lên trở thành tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước.

Qua hơn một năm tôi nhận nhiệm vụ, cũng chính là thời điểm qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Chúng ta đã xác định rõ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và khâu đột phá là công tác cán bộ và tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Vấn đề rất quan trọng hiện nay là phải tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt là phát huy nhân tố con người và khát vọng phát triển, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Như chúng ta đều biết, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bác Hồ đã dạy, cán bộ là cái gốc của công việc, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng bộ. Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ của tỉnh có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ trong tỉnh còn một số bất cập, chúng ta đang hẫng hụt khá lớn cán bộ kế cận ở các cấp, các ngành, năng lực cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; một số cán bộ, công chức, viên chức làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa; kỷ cương, trách nhiệm và đoàn kết nội bộ ở một số ngành, địa phương còn biểu hiện chưa tốt. Đây là điều mà tôi đang băn khoăn, trăn trở nhất hiện nay.

Chính vì vậy, thời gian tới Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công tác cán bộ; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu. Củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ ở các cấp, các ngành; thường xuyên và tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

DUY HOÀNG (thực hiện)

(Tựa bài do Tòa soạn đặt)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.