Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hồng Dân học và làm theo Bác: Phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Sáu, 16/06/2023 | 16:35

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề học tập Bác năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, BTV Huyện ủy Hồng Dân đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương xây dựng các giải pháp sâu sát, hiệu quả hơn. Đặc biệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương CBĐV; gắn với quy tắc ứng xử của CBĐV, CCVC trong thực thi công vụ.

Huyện ủy Hồng Dân tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Ảnh: T.T

Thực hiện đủ 3 nội dung học và làm theo Bác

Để thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác, BTV Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ngoài nâng cao nhận thức của CBĐV, CCVC thì căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, triển khai những công trình, phần việc thiết thực nhất. Tính đến thời điểm này, có 100% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập. Đồng thời, CBĐV, CCVC cũng xây dựng bản cam kết cá nhân thực hiện việc học và làm theo Bác. Các tập thể, cá nhân phải thực hiện đăng ký đầy đủ 3 nội dung (công trình, phần việc làm theo; cam kết nêu gương và đăng ký rèn luyện chuẩn mực đạo đức).

Có thể nói, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của CBĐV, CCVC và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt học tập định kỳ; đồng thời thảo luận, thống nhất giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động, thực hiện nhiệm vụ. Còn đối với nội dung làm theo Bác, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị linh hoạt gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động cụ thể, thiết thực, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng như: phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân, doanh nghiệp cùng tham gia phong trào Dân vận khéo; đẩy mạnh cải cách hành chính, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở; chấp hành nghiêm thời gian làm việc, quy định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Tiên phong “Nói đi đôi với làm”

Triển khai các giải pháp thực hiện sát với chủ đề 2023, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong huyện đều chú trọng vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu với quan điểm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Qua đó, hầu hết CBĐV, nhất là người đứng đầu, sau đến CCVC đã nêu cao ý thức gương mẫu trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, các cấp ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong CBĐV, CCVC và Nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh; ngăn chặn, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Từ đó, tạo sự tin tưởng vững chắc trong CBĐV, CCVC và Nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính quyền các cấp.

Tùy với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương mà các kế hoạch, giải pháp học và làm theo Bác cũng được xây dựng, thực hiện sao cho phù hợp và đạt kết quả cao nhất. Từ đó nhiều mô hình hay đã xuất hiện và được nhân rộng như: mô hình “3 xin” (xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn) của xã Vĩnh Lộc A; mô hình “Xây dựng thị trấn văn minh đô thị”, tuyến đường kiểu mẫu; Câu lạc bộ bảo vệ môi trường... của thị trấn Ngan Dừa; mô hình đặt camera ghi hình cán bộ giao tiếp với khách hàng, công khai hộp thư góp ý... của Kho bạc Nhà nước huyện; mô hình “Thu gom giấy vụn giúp đỡ thiếu nhi nghèo”, “Ngôi nhà yêu thương”, “Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” của Huyện đoàn…

Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - Ngô Vũ Thăng cho biết: “Các tập thể, cá nhân khi đăng ký cam kết, thực hiện việc học và làm theo Bác phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Huyện ủy vẫn luôn thường xuyên duy trì công tác kiểm tra đột xuất về việc triển khai hiệu quả việc học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của CBĐV, CCVC. Để phong trào học và làm theo Bác lan tỏa ngày càng sâu rộng, hiệu quả thì huyện cũng chú trọng đến việc tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu; sơ, tổng kết các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở cấp cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng…”

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.