Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Tư, 15/11/2023 | 15:40

Thời gian qua, UBND TP. Bạc Liêu đã quan tâm chỉ đạo Phòng VH-TT tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà con Khmer tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở chùa Xiêm Cán.

KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) nói riêng trên địa bàn TP. Bạc Liêu không ngừng phát triển, có sức lan tỏa và thu hút toàn xã hội tham gia. Từ các phong trào thi đua này đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở các khu dân cư. Cùng với đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về văn hóa, về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn mới đã có sự chuyển biến tích cực. Vai trò của hệ thống chính trị trong việc xây dựng đời sống văn hóa được phát huy, các mục tiêu, chỉ tiêu văn hóa được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch thực hiện của chính quyền từ thành phố xuống cơ sở.

Trong năm 2023, Phòng VH-TT đã tham mưu với UBND TP. Bạc Liêu ban hành quyết định và bằng công nhận cho 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2022 và công nhận lại Vĩnh Trạch Đông đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2017 - 2022. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, nhất là tiếp tục tập trung triển khai Quyết định 04 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 45 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Đồng thời, triển khai và hướng dẫn các đơn vị phường, xã thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Tập trung phát động xây dựng các danh hiệu văn hóa gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa, các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn cũng được thành phố quan tâm và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Quan tâm rà soát, đề xuất thực hiện chế độ đãi ngộ đối với Nghệ nhân ưu tú trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Trong năm 2023, thành phố thực hiện chi trả chế độ đãi ngộ cho 4 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú của Chủ tịch nước. Phối hợp tổ chức khảo sát thực tế hiện trạng căn nhà cổ số 29 và khu đất xung quanh (tọa lạc trên đường Trần Phú) và xin ý kiến các ngành để tổng hợp đề xuất UBND thành phố có phương án khai thác, phát huy giá trị căn nhà cổ này…

Một lễ hội dân gian truyền thống của cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu. Ảnh: K.T

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Một trong những công tác đáng ghi nhận khác của TP. Bạc Liêu trong thời gian qua nữa là các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ, được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Phòng VH-TT thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố xây dựng các kịch bản, chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân tại cơ sở, nhất là ưu tiên cho các xã vùng ven, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến biểu diễn nghệ thuật tại các đình, miếu, các thiết chế văn hóa ở cơ sở nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ và giao lưu văn hóa của Nhân dân. Ngoài ra, các địa phương còn tự tổ chức các lễ hội văn hóa dân gian như: lễ Kỳ yên, lễ Vu lan… góp phần thu hút khách du lịch trong, ngoài tỉnh vào tham quan và trải nghiệm văn hóa.

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH  ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều, phong trào phát triển có lúc chưa thường xuyên, có nơi phong trào chưa có chiều sâu, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành thành phố và phường, xã đôi lúc chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa xã còn hạn chế. Cơ sở vật chất, các trang thiết bị của nhà văn hóa khóm, ấp tuy được quan tâm đầu tư nhưng một số nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Do vậy, thời gian tới, Phòng VH-TT thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa của các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước. Đi cùng với đó là tập trung tuyên truyền về các hoạt động phát triển du lịch, về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I và tuyên truyền chuyển đổi số… bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện Quyết định 04 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn TP. Bạc Liêu và Kế hoạch nâng cao phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống ở địa phương…

ÁI LANH

TẬP TRUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với phát triển du lịch, TP. Bạc Liêu sẽ tập trung làm tốt công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ tại các di tích. Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và di tích trên địa bàn năm 2024. Vận động, giao chỉ tiêu cho nghệ nhân ưu tú trên địa bàn truyền dạy cho thế hệ sau học tập nhằm lưu giữ, bảo tồn nghệ thuật trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tham mưu đề xuất đầu tư, nâng cấp Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hiệp Thành. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, gắn hoạt động của các thiết chế văn hóa với thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân. Duy trì và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở, nhất là các đội, nhóm, câu lạc bộ đờn ca tài tử, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tại các thiết chế văn hóa xã và nhà văn hóa ấp. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại các thiết chế văn hóa xã và nhà văn hóa ấp…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.