Xuân Mậu Tuất 2018

TX. Giá Rai: Quan tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng

Thứ Ba, 27/02/2018 | 10:11

Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, Đảng bộ TX. Giá Rai luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng. Đảng bộ thị xã luôn xác định: chỉ có xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh thì việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mới đạt được hiệu quả cao nhất!

Bí thư Thị ủy Giá Rai - Nguyễn Chí Thiện (thứ hai từ trái sang) tham quan mô hình quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại trường học để giáo dục biển đảo cho học sinh. Ảnh: M.Đ

Lãnh đạo nghiêm túc

Một trong những giải pháp được Thị ủy Giá Rai tăng cường triển khai nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh chính là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về hai nội dung này, Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai, quán triệt một cách nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội, sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở cấp mình. Mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân phải lựa chọn đăng ký ít nhất từ 1 - 2 công trình, phần việc và xây dựng chuẩn mực đạo đức để học tập và làm theo Bác; treo bảng về 27 nội dung nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại trụ sở làm việc. Để tạo sức lan tỏa, các đảng bộ còn tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một góc đô thị TX. Giá Rai. Ảnh: M.Đ

Triển khai hiệu quả

Qua triển khai thực hiện đã đem lại một số kết quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng đảng được nâng lên; nhiều giải pháp thực hiện chỉ thị, nghị quyết có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao; khắc phục những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên. BTV Thị ủy kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Từ năm 2016 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra đã thi hành kỷ luật 38 người, nội dung vi phạm về đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Điều đó cho thấy quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết tâm đó không chỉ là lời nói mà còn thể hiện qua những hành động quyết liệt!

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thị ủy Giá Rai quan tâm chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt đưa nội dung nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị.

Đường giao thông nông thôn xã Phong Thạnh Tây. Ảnh: L.A

BTV Thị ủy cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phải nghiêm túc trong vấn đề tự soi, tự sửa. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có như thế Đảng bộ mới thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng đưa quê hương Giá Rai ngày càng phát triển.

Nguyễn Chí Thiện

Bí thư Thị ủy Giá Rai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.